Kwestionariusz

dla wyboru i przygotowania oferty modułowych wbijarek stacjonarnych
Lista pytań:

1. Dane klienta
*Firma   
*Branża   
*Adres   
*Imię Nazwisko
Funkcja   
*Telefony   
Fax   
*E-mail   
2. Połączenia i wydajności
Jaka jest aplikacja / co będzie łączone za pomocą wbijarki BeA Modul
Górny element/materiał     grubość
Górny element/materiał     grubość
Jakie elementy złączne?    Zszywki typ     Sztyfty typ
Zakres długości złącza    L min   L max
Z jakiego materiału złącza?                                
Jakie ostrze złacza?                         
Czy złacza będą zaginane?    
Szybkość wbijania?    ile razy:  
Jaka ilość złączy (zszywek, sztyftów) bedzie używana?  
Czy były wykonane testowe połączenia?           
Jeśli tak / jakich użyto narzędzi do testów
3. Wymagania dotyczące narzędzi/a
Jaki jest rodzaj magazynka?                         
Jaki kierunek załadunku?           
Jakiej długości nos?                                
Z jakiego kierunku wbijanie?                         
Jak będzie zamocowane?                                              
Jak będzie wyzwalane?                         
Jakie akcesoria?                         
           
Ile wbijarek będzie zamawianych? sztuk
Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest BizeA Spółka z o.o. z siedzibą Tomice, 05-532 Baniocha; ul. Europejska 4
*


Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących praw, proszę przesyłać mailowo na adres: daneosobowe@bizea.com.pl , lub pisemnie - adres siedziby Administratora. Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych znajduje się na stronie WWW Administratora.

*Pole wymagane